Realizimi

Bejme realizimi komplet te objekteve, me fazat perkatese:

Hapja e themeleve / Shtruarja e Plloces / Ngritja e shtyllave / Murimi / Hidroizolimit / Suvatim

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *